Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας (εφεξής η «Ιστοσελίδα») υπόκειται στους κατωτέρω αναφερόμενους όρους, τους οποίους ο επισκέπτης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά πριν από την επίσκεψη ή χρήση της Ιστοσελίδας και εφόσον δεν συμφωνεί με το περιεχόμενό τους οφείλει να μην προχωρήσει στην επίσκεψη ή χρήση. Άλλως, η χρήση της Ιστοσελίδας αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/ χρήστης έχει αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης της. Το sportcycles.gr δύναται να αναθεωρεί και να ενημερώνει τους παρόντες όρους χρήσης οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι επισκέπτες/ χρήστες οφείλουν όπως ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης της Ιστοσελίδας καθώς η συνεχής χρήση της συνεπάγεται την αποδοχή των όποιων αλλαγών.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας 

Κάθε δικαίωμα, ωφέλεια και αξίωση, από και επί των στοιχείων, ανήκουν αποκλειστικά στην δικαιούχο ή/και στους νόμιμα αναγραφόμενους συνεργάτες, εκτός και αν ρητά αναγράφεται διαφορετικά και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς επίσης η παρουσίαση των παραπάνω στην ιστοσελίδα σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβαση ή εκχώρηση αδείας ή δικαιώματος χρήσης τους. .

Η δικαιούχος διατηρεί οποιαδήποτε στιγμή και σε κάθε περίπτωση τα πνευματικά, ως και κάθε άλλης φύσης, δικαιώματά της στα στοιχεία αυτά, καθώς και σε όλα τα μετέπειτα αντίγραφά τους, σε οποιαδήποτε μορφή και αν ευρίσκονται. Επίσης, ο δικτυακός μας τόπος, διατηρεί το δικαίωμα διενέργειας, ψηφοφορίας, gallops, ανάλυσης και σχολιασμού πάνω σε πολιτικά, κοινωνικά, και οικονομικά ζητήματα.

Κάθε συμπέρασμα, εκτίμηση, πόρισμα, μιας τέτοιας ψηφοφορίας, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του δικτυακού μας τόπου. Τα λοιπά στοιχεία που φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιριών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη . 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων / Δεσμοί προς άλλα sites

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη της Ιστοσελίδας διέπεται από τους παρόντες όρους χρήσης καθώς επίσης και από τις σχετικές διατάξεις του εθνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο των όρων χρήσης. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο.

Η Εταιρεία συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών της Ιστοσελίδας στην περίπτωση που οι ίδιοι τα παρέχουν εκουσίως με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά. Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο. Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται στην Ιστοσελίδα είναι τα ακόλουθα: Ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα και μητέρας, επάγγελμα, διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση (email).

Η Εταιρεία δεν θα γνωστοποιήσει, δημοσιοποιήσει, διαβιβάσει ή διαθέσει προς πώληση τα προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών της Ιστοσελίδας σε τρίτους, χωρίς τη συγκατάθεσή του εκάστοτε επισκέπτη/ χρήστη, με εξαίρεση εάν προβλέπεται από το νόμο και στην περίπτωση αυτή μόνο προς τις αρμόδιες αρχές.

Η Εταιρεία είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν παράσχει οι επισκέπτες/ χρήστες για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών. Ο επισκέπτης/ χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τον εκάστοτε διαχειριστή της Ιστοσελίδας προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.

Η Εταιρεία μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών της Ιστοσελίδας χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/ χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/ χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων της Ιστοσελίδας, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/ χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα  της Ιστοσελίδας συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο επισκέπτης/ χρήστης της και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης της Ιστοσελίδας.

Ο επισκέπτης/ χρήστης της Ιστοσελίδας μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, τις υπηρεσίες, τους όρους χρήσης και προστασίας προσωπικών δεδομένων άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banner, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Οι σχετικοί διαδικτυακοί τόποι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν ανακύψει κατά την επίσκεψη του χρήστη σε αυτούς. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οποιασδήποτε μορφής δέσμευση ή ευθύνη για την Εταιρεία.

Περιορισμός ευθύνης 

Η Εταιρεία δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται για την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα ή καταλληλότητα του Περιεχομένου για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Άπασες οι πληροφορίες του Περιεχομένου παρέχονται «ως έχουν». Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της Εταιρείας για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη/ χρήστη εκ της χρήσεως της Ιστοσελίδας. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή του Περιεχομένου, ούτε την ανυπαρξία «ιών», είτε πρόκειται για την Ιστοσελίδα, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων λαμβάνει ο χρήστης το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι 

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους διέπονται από τις διατάξεις του εθνικού δικαίου, του κοινοτικού δικαίου και τις σχετικές διεθνείς διατάξεις. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ή κριθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί ανίσχυρη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα ισχύει, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί στους παρόντες όρους. Για οποιεσδήποτε διαφορές που τυχόν προκύψουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση της Ιστοσελίδας, αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.